herb
switch to english version switch to armenian version Start Page E-mail Site Map
power gas term water comm

Պետական տուրքեր

 հ/հ Պետական տուրքի անվանումը
գանձապետական հաշվեհամար
դրույքաչափը հազար դրամ
1 Էլ.էներգիայի արտադրություն
մինչև 6 ՄՎտ դրվածքային հզորության կայաններ` տարեկան
900005016705
100.0
6-15 ՄՎտ դրվածքային հզորության կայաններ` տարեկան900005016705
1000.0
15-25 ՄՎտ դրվածքային հզորության կայաններ` տարեկան900005016705
2.500.0
25-50 ՄՎտ դրվածքային հզորության կայաններ` տարեկան900005016705
5.000.0
50 ՄՎտ-ից բարձր դրվածքային հզորության կայաններ` տարեկան900005016705
15,000.0
2Էլեկտրական էներգիայի ներկրում` տարեկան
900005016705
5,000.0
3Էլեկտրական էներգիայի հաղորդում` տարեկան
900005016705
15,000.0
4Էլեկտրական էներգիայի բաշխում` տարեկան
900005016705
30,000.0
5Էլեկտրական էներգիայի արտահանում` տարեկան
900005016705
5,000.0
6Բնական գազի ներկրում` տարեկան
900005016697
10,000.0
7Բնական գազի փոխադրում` տարեկան
900005016697
15,000.0
8Բնական գազի բաշխում` տարեկան
900005016697
15,000.0
9Բնական գազի արտահանում` տարեկան
900005016697
10,000.0
10Ջերմային էներգիայի արտադրություն` տարեկան
900005016713
100.0
11
Ջերմային էներգիայի փոխադրում` տարեկան
900005016713
100.0
12Ջերմային էներգիայի բաշխում` տարեկան
900005016713
100.0
13Էլեկտրաէներգետիկական և գազամատակարարման համակարգերի օպերատորի ծառայություններ` տարեկան
900005016721
5,000.0
14Էներգետիկ շուկային մատուցվող ծառայություններ` տարեկան
900005016739
5,000.0
15Էլ.էներգիայի, ջերմային էներգիայի և բնական գազի համակարգերում նոր արտադրական հզորությունների կառուցում (վերականգնում)` տարեկան
900005016747
100.0
16Ֆիզիկական անձանց ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն տալու համար
900005169314
1.0
17Իրավաբանական անձանց ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն տալու համար
900005169322
10.0
18Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում ցանցի շահագործման համար`տարեկան
900005164547
500.0
19Երևան քաղաքի տարածքում ցանցի շահագործման համար`տարեկան
900005164554
300.0
20Երևան քաղաքը չներառող` մեկից ավելի մարզերի տարածքում ցանցի շահագործման համար`տարեկան
900005164562
200.0
21Մեկ մարզի տարածքում ցանցի շահագործման համար`տարեկան
900005164570
100.0
22Ձայնային ծառայությունների մատուցման համար` տարեկան
900005164521
100.0
23Շարժական կապի ծառայությունների մատուցման համար` տարեկան
900005164539
100.0
24Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման համար` տարեկան Իրավաբանական անձ
900005166450
100.0
25Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման համար` տարեկան Ֆիզիկական անձ
900005166351
100.0
Բոլոր նորությունները