ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020թ․ հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2020-2022թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի) լրամշակված հայտ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019թ. հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018թ. հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017թ. հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016թ. հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015թ. հաստատված բյուջե