Ջերմային էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոններ

Ջեռուցման նպատակով ջերմային էներգիայի մատակարարման պայմանագիր