Call email facebook Sitemap

RA am

EnglishРусский

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 
Լիցենզիա ստանալու դիմումի ձև       հավելվածներ NN  567891011

 

ՆՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԿԱՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 

 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ  (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ) ԿԱՅԱՆՆԵՐ

Ջրատարների վրա կառուցվող ՀԷԿ-եր

1.Գործարար ծրագիր (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N11))։
2.Գործունեություն ծավալող ընկերության կանոնադրության և պետռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճենները
3. Ջրատարի վարձակալման պայմանագիրը կամ ջրատարին միացման թույլտվությունը
4. Հողի և լիցենզավորված գործունեությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ այլ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքները հաստատող փաստաթուղթ  և կառուցվող օբյեկտի տեղակայման վայրի քարտեզը
5. Նախագծային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր նախագծային – նախահաշվային աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ և դրանց կատարման ժամանակացույց
6. Տեղեկություններ բաժնետերերի և բաժնետոմսերի մասին (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 8))։
7. Հատուկ ջրօգտագործման թույլտվությունը
8. Ընկերության ընդհանուր բնույթի ֆինանսական հաշվետվոթւյունները (առկայության դեպքում նաև վերջին տարվա ընթացքում կատարված ընկերության աուդիտորական եզրակացության և այլ մարմինների կողմից կատարված ստուգման ակտերի պատճենները)
9. Տեղեկատվություն վարկերի կամ այլ փոխառությունների մասին (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 9))։
10.Հայտարարություն մամուլում (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելվածներ N  5))։
11. Երաշխիքներ (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 10))։
12. Պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ
 
 
Գետերի վրա կառուցվող ՀԷԿ-եր,
ՀԷԿ-եր /10 և ավելի  Մվտ/,
ԱԷԿ,
ՋԷԿ-եր /ջերմային և էլեկտրական էներգիայի համակցված արտադրություն/

1. Գործարար ծրագիր (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 11))։
2. Գործունեություն ծավալող ընկերության կանոնադրության և պետռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճենները
3. Հողի և լիցենզավորված գործունեությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ այլ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքները հաստատող փաստաթուղթ  և կառուցվող օբյեկտի տեղակայման վայրի քարտեզը
4. Նախագծային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր նախագծային – նախահաշվային աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ և դրանց կատարման ժամանակացույց
5. Տեղեկություններ բաժնետերերի և բաժնետոմսերի մասին (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 8))։
6. Հատուկ ջրօգտագործման թույլտվությունը
7. Ընկերության ընդհանուր բնույթի ֆինանսական հաշվետվոթւյունները (առկայության դեպքում նաև վերջին տարվա ընթացքում կատարված ընկերության աուդիտորական եզրակացության և այլ մարմինների կողմից կատարված ստուգման ակտերի պատճենները)
8. Տեղեկատվություն վարկերի կամ այլ փոխառությունների մասին (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 9))։
9. Հայտարարություն մամուլում (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 5))։
10. Երաշխիքներ (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 10))։
11. Պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ
 
 Այլընտրանքային էլ. Կայաններ

1.Գործարար ծրագիր (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 11))։
2.Գործունեություն ծավալող ընկերության կանոնադրության և պետռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճենները
3. Հողի և լիցենզավորված գործունեությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ այլ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքները հաստատող փաստաթուղթ  և կառուցվող օբյեկտի տեղակայման վայրի քարտեզը
4. Նախագծային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր նախագծային – նախահաշվային աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ և դրանց կատարման ժամանակացույց
5. Տեղեկություններ բաժնետերերի և բաժնետոմսերի մասին (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 8))։
6. Հատուկ ջրօգտագործման թույլտվությունը (անհրաժեշտության դեպքում կարող պահանջվել):
7. Ընկերության ընդհանուր բնույթի ֆինանսական հաշվետվոթւյունները (առկայության դեպքում նաև վերջին տարվա ընթացքում կատարված ընկերության աուդիտորական եզրակացության և այլ մարմինների կողմից կատարված ստուգման ակտերի պատճենները)
8. Տեղեկատվություն վարկերի կամ այլ փոխառությունների մասին (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 9))։
9. Հայտարարություն մամուլում (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 5))։
10. Երաշխիքներ (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 10))։
11. Պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ
 

ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Կաթսայատներ,
Ջերմամատակարարման կայաններ

1. Գործարար ծրագիր (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 11))։
2. Գործունեություն ծավալող ընկերության կանոնադրության և պետռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճենները
3. Հողի և լիցենզավորված գործունեությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ այլ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքները հաստատող փաստաթուղթ  և կառուցվող օբյեկտի տեղակայման վայրի քարտեզը
4. Նախագծային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր նախագծային – նախահաշվային աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ և դրանց կատարման ժամանակացույց
5. Տեղեկություններ բաժնետերերի և բաժնետոմսերի մասին (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 8))։
6. Հատուկ ջրօգտագործման թույլտվությունը
7. Ընկերության ընդհանուր բնույթի ֆինանսական հաշվետվոթւյունները (առկայության դեպքում նաև վերջին տարվա ընթացքում կատարված ընկերության աուդիտորական եզրակացության և այլ մարմինների կողմից կատարված ստուգման ակտերի պատճենները)
8. Տեղեկատվություն վարկերի կամ այլ փոխառությունների մասին (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 9))։
9. Հայտարարություն մամուլում (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 5))։
10. Երաշխիքներ (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած ձևին համապատասխան (հավելված N 10))։
11. Պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

(բացառությամբ արտադրական հզորությունների կառուցման կամ վերականգնման գործունեության տեսակների)

 


Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրություն /ներառյալ էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրություն/,
Էլեկտրական էներգիայի հաղորդում,
Էլեկտրական էներգիայի բաշխում,
Ջերմային էներգիայի հաղորդում,
Ջերմային էներգիայի բաշխում,
Բնական գազի փոխադրում,
Բնական գազի բաշխում

1. Լիցենզավորվող ընկերության կանոնադրության և պետռեգիստրի  վկայականի պատճենները
2. Տեղեկություններ բաժնետերերի և բաժնետոմսերի մասին (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանված ձևին համապատասխան (հավելված N 8))
3. Լիցենզավորվող գործունեության աշխարագրական տարածքը
4.Լիցենզավորվող գործունեությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ հիմնական և վարձակալված միջոցների ցանկը (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանված ձևերին համապատասխան (հավելվածներ N N 6, 7))
5. Շինարարության ավարտը հավաստող փաստաթուղթ (գոյություն ունեցող ցանցերի համար չի պահանջվում)
6. Պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ցանցի կառուցում,
Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ցանցի կառուցում,
Ջերմային էներգիայի հաղորդման ցանցի կառուցում,
Ջերմային էներգիայի բաշխման ցանցի կառուցում,
Բնական գազի փոխադրման ցանցի կառուցում,
Բնական գազի բաշխման ցանցի կառուցում

1.Լիցենզավորվող ընկերության կանոնադրության և պետռեգիստրի  վկայականի պատճենները
2.Տեխնիկական և բնապահպանական փորձաքննություն անցած նախագիծը և նախահաշիվը (Հանձնաժողովի կողմից տրված արտադրական հզորությունների կառուցման կամ վերականգնման Լիցենզիայի առկայության դեպքում չի պահանջվում)։
3.Տեղեկություններ բաժնետերերի և բաժնետոմսերի մասին (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանված ձևին համապատասխան (հավելված N 8))
4.Լիցենզավորվող գործունեության աշխարագրական տարածքը
5.Լիցենզավորվող գործունեությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ հիմնական և վարձակալված միջոցների ցանկը (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանված ձևերին համապատասխան (հավելվածներ N N 6, 7))
6.Պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ
 
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայություն,
Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայություն,
Էներգետիկական շուկային ծառայությունների մատուցում

1.Լիցենզավորվող ընկերության կանոնադրության և պետռեգիստրի  վկայականի պատճենները
2.Տեղեկություններ բաժնետերերի և բաժնետոմսերի մասին (ներկայացվում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի սահմանված ձևերին համապատասխան (հավելվածներ N N 6, 7, 8))
3.Պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ

follow

Report9-6

 

 

Վերջին նորություններ

Ուրբաթ, 23 Փետրվար 2018

PSRC Shenk new2

2018 թվականի փետրվարի 28-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի...


Կարդալ...

Ուրբաթ, 16 Փետրվար 2018

20121031 160320

2018 թվականի փետրվարի 21-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի...


Կարդալ...

Ուրբաթ, 09 Փետրվար 2018

PSRC Shenk new2

2018 թվականի փետրվարի 14-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի...


Կարդալ...

Երեքշաբթի, 06 Փետրվար 2018

Կարդալ...

Ուրբաթ, 02 Փետրվար 2018

20121031 160320

2018 թվականի փետրվարի 7-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ...


Կարդալ...

Օգտակար հղումներ

gov  3-1 6232   gazprom-armenia logo-arm conference banner rus 


Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող հանձնաժողով
© 1997-2014, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: