Call email facebook Sitemap

RA am

EnglishРусский

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ


1.Ստորև պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացվում են երկու օրինակից.

 • ա) գործունեություն ծավալող ընկերության կանոնադրության և պետռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճենը, (անձնագրային տվյալները, եթե Հայտատուն ֆիզիկական անձ է).
 • բ) ջրօգտագործման թույլտվության պատճենը.
 • գ) Թույլտվությամբ նախատեսվող գործունեությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բնակավայրերի ցանկը և Ջրային համակարգի տեղակայման քարտեզը.
 • դ) տեղեկանք մեկ այլ անձի սեփականության նկատմամբ սերվիտուտի անհրաժեշտության մասին կամ տեղեկանք դրա անհրաժեշտության բացակայության մասին: Այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է սերվիտուտ մեկ այլ անձի սեփականության նկատմամբ պետք է ներկայացնել անհրաժեշտ սերվիտուտի բնույթի նկարագրությունը, նշել հնարավոր ազդեցության տակ ընկնող գույքի սեփականատիրոջ անունը, դիտարկվող գույքի տեղակայությունները, հայտատուի և այդ գույքի սեփականատիրոջ միջև կնքված պայմանագիր` անհրաժեշտ սերվիտուտի տրամադրման մասին.
 • ե) Թույլտվությամբ նախատեսվող գործունեության համար անհրաժեշտ հողի և այլ գույքի նկատմամբ իրավունքները հաստատող փաստաթղթեր (վարձակալության պայմանագրեր, պետական գրանցման վկայականներ).
 • զ) տեղեկություններ Ջրային համակարգի օգտագործման ու կառավարման նախկին փորձի մասին (ներառում է Ջրային համակարգի օգտագործման ժամկետը` վերջին 5 տարիների ընթացքում, տարածքը, գործունեության տեսակը, գործունեության արդյունավետությունը).
 • է) տեղեկություններ ջրային ռեսուրսների որակի կամ քանակի վրա Հայտով պահանջվող Ջրային համակարգի օգտագործման և կառավարման վնասակար ազդեցության մասին (հրապարակումներ մամուլում կամ այլ տեղեկատվություն).
 • ը) Թույլտվությամբ նախատեսված գործունեությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ հիմնական և վարձակալված միջոցների ցանկը (հավելվածներ 3, 4).
 • թ) գործարար ծրագիր.
 • ժ) ընկերության վերջին տարվա ընդհանուր բնույթի ֆինանսական հաշվետվությունները (առկայության դեպքում նաև վերջին տարվա ընթացքում ընկերությունում անցկացված աուդիտորական եզրակացության և այլ մարմինների կողմից կատարված ստուգման ակտերի պատճենները).
 • ժա)  տեղեկություն վարկերի կամ այլ փոխառությունների մասին  (հավելված 5).
 • ժբ) պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ.
 • ժգ)  Հայտատուին վերաբերվող դատական վարույթում գտնվող և ավարտված գործերի կամ դրանց բացակայության մասին տեղեկություն (օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներ, որոշումներ, կատարողական վարույթի որոշումներ):2.Սույն հավելվածի 1-ին կետի ժ) ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը չեն պահանջվում, եթե Հայտատուն ֆիզիկական անձ է:

follow

Report9-6

 

 

Վերջին նորություններ

Ուրբաթ, 23 Փետրվար 2018

PSRC Shenk new2

2018 թվականի փետրվարի 28-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի...


Կարդալ...

Ուրբաթ, 16 Փետրվար 2018

20121031 160320

2018 թվականի փետրվարի 21-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի...


Կարդալ...

Ուրբաթ, 09 Փետրվար 2018

PSRC Shenk new2

2018 թվականի փետրվարի 14-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի...


Կարդալ...

Երեքշաբթի, 06 Փետրվար 2018

Կարդալ...

Ուրբաթ, 02 Փետրվար 2018

20121031 160320

2018 թվականի փետրվարի 7-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ...


Կարդալ...

Օգտակար հղումներ

gov  3-1 6232   gazprom-armenia logo-arm conference banner rus 


Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող հանձնաժողով
© 1997-2014, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: