հ/հ Պետական տուրքի անվանումըգանձապետական հաշվեհամարդրույքաչափը հազար դրամ
1  Էլ.էներգիայի արտադրություն
մինչև 6 ՄՎտ դրվածքային հզորության կայաններ` տարեկան 900005016705 100.0
6-15 ՄՎտ դրվածքային հզորության կայաններ` տարեկան 900005016705 1000.0
15-25 ՄՎտ դրվածքային հզորության կայաններ` տարեկան 900005016705 2.500.0
25-50 ՄՎտ դրվածքային հզորության կայաններ` տարեկան 900005016705 5.000.0
50 ՄՎտ-ից բարձր դրվածքային հզորության կայաններ` տարեկան 900005016705 15,000.0
2 Էլեկտրական էներգիայի ներկրում` տարեկան 900005016705 5,000.0
3 Էլեկտրական էներգիայի հաղորդում` տարեկան 900005016705 15,000.0
4 Էլեկտրական էներգիայի բաշխում` տարեկան 900005016705 30,000.0
5 Էլեկտրական էներգիայի արտահանում` տարեկան 900005016705 5,000.0
6 Բնական գազի ներկրում` տարեկան 900005016697 10,000.0
7 Բնական գազի փոխադրում` տարեկան 900005016697 15,000.0
8 Բնական գազի բաշխում` տարեկան 900005016697 15,000.0
9 Բնական գազի արտահանում` տարեկան 900005016697 10,000.0
10 Ջերմային էներգիայի արտադրություն` տարեկան 900005016713 100.0
11 Ջերմային էներգիայի փոխադրում` տարեկան 900005016713 100.0
12 Ջերմային էներգիայի բաշխում` տարեկան 900005016713 100.0
13 Էլեկտրաէներգետիկական և գազամատակարարման համակարգերի օպերատորի ծառայություններ` տարեկան 900005016721 5,000.0
14 Էներգետիկ շուկային մատուցվող ծառայություններ` տարեկան 900005016739 5,000.0
15 Էլ.էներգիայի, ջերմային էներգիայի և բնական գազի համակարգերում նոր արտադրական հզորությունների կառուցում (վերականգնում)` տարեկան 900005016747 100.0
16 Ֆիզիկական անձանց ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն տալու համար 900005169314 1.0
17 Իրավաբանական անձանց ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն տալու համար 900005169322 10.0
18 Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում ցանցի շահագործման համար`տարեկան 900005164547 500.0
19 Երևան քաղաքի տարածքում ցանցի շահագործման համար`տարեկան 900005164554 300.0
20 Երևան քաղաքը չներառող` մեկից ավելի մարզերի տարածքում ցանցի շահագործման համար`տարեկան 900005164562 200.0
21 Մեկ մարզի տարածքում ցանցի շահագործման համար`տարեկան 900005164570 100.0