Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Նիստեր

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի օգոստոսի 26-ի նիստ

21/08/2020

Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

26 օգոստոսի, 2020թ  ժամը՝ 11:00 - ին

1.«ԹԻՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության նկատմամբ տույժ կիրառելու և ընկերության կանոնադրական կապիտալի 100 տոկոսը կազմող բաժնեմասերը գրավադրելուն համաձայնություն տալու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

2.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի օգոստոսի 11-ի №429Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

հավելված

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

3.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի օգոստոսի 18-ի №447Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

հավելված

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

4.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի սեպտեմբերի 1-ի №464Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

հավելված

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

5.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի դեկտեմբերի 28-ի №691Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը


Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

6.«ՍՊԱՅԿԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից առանց թույլտվության ռադիոհաճախականության օգտագործումը դադարեցնելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

7.«ՍՊԱՅԿԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ռադիոհաճախականու-թյան օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

հավելված

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ`

 

  Գ. Բաղրամյան