Բնական գազի փոխադրում և բաշխում իրականացնելու պայմանագրերի օրինակելի ձևեր