Շոգու և տաք ջրի տեսքով ջերմային էներգիայի մատակարարման (առք ու վաճառքի) պայմանագրի օրինակելի ձև

Ջեռուցման նպատակով ջերմային էներգիայի մատակարարման (բնակչության համար) պայմանագրի օրինակելի ձև