Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Որոշումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի N124Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ «ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24/12/2020

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
լոկալ (L)
Բնույթը :
այլ
Որոշման համար :
477-L
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
24/12/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
25/12/2020
Հրապարակման ամսաթիվ :
24/12/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի №45Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23/12/2020

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
լոկալ (L)
Բնույթը :
այլ
Որոշման համար :
456-L
Ընդունման ամսաթիվ :
23/12/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
24/12/2020
Հրապարակման ամսաթիվ :
23/12/2020
Դիտել․․

«ԹԻՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈՒՅԺ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԵՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ 100 ՏՈԿՈՍԸ ԿԱԶՄՈՂ ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐԸ ԳՐԱՎԱԴՐԵԼՈՒՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

07/12/2020

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
տույժեր
Որոշման համար :
286-A
Ընդունման ամսաթիվ :
26/08/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
27/08/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-Ի №429Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

07/12/2020

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
287-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
26/08/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
01/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 18-Ի №447Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

07/12/2020

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
288-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
26/08/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
29/08/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի №464Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

07/12/2020

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
289-A
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
26/08/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
01/09/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի №691Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

07/12/2020

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
290-A
Փոփոխում է՝ Ուժից զրկում (T) :
Ընդունման ամսաթիվ :
26/08/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
27/08/2020
Դիտել․․

«ՍՊԱՅԿԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՑ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՌԱԴԻՈՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

07/12/2020

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
291-A
Ընդունման ամսաթիվ :
26/08/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
27/08/2020
Դիտել․․

«ՍՊԱՅԿԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՌԱԴԻՈՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

07/12/2020

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
թույլտվություններ
Որոշման համար :
292-A
Ընդունման ամսաթիվ :
26/08/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
27/08/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի N124Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

02/12/2020

Կարգավիճակ :
առայժմ չգործող
Տեսակը :
լոկալ (L)
Բնույթը :
այլ
Որոշման համար :
437-Լ
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
02/12/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
03/12/2020
Հրապարակման ամսաթիվ :
02/12/2020
Դիտել․․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի N124Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

19/11/2020

Կարգավիճակ :
գործող
Տեսակը :
լոկալ (L)
Բնույթը :
այլ
Որոշման համար :
410-L
Փոփոխում է՝ Փոփոխ. (C) :
Ընդունման ամսաթիվ :
18/11/2020
Ուժի մեջ է մտնում :
19/11/2020
Հրապարակման ամսաթիվ :
18/11/2020
Դիտել․․


1 - 15 of ( 9039 ) գրառում