Call email facebook Sitemap

RA am

ՀայերենРусский

Dear Friend

Public Services Regulatory Commission of the Republic of Armenia welcomes you on its newly updated web-site. We have posted all of the information we have, aiming to ensure the transparency of the implementation of public utilities regulatory functions and to enable you to become familiarized with the history of the creation and establishment of the first public regulatory authority of the Republic of Armenia, its activity plans, reports, legal acts regulating the relationships between service providers and consumers, tariffs of the public utilities in action, as well as integrated information on regulated entities carrying out activities in the sphere of public utilities.

 

You can also become familiarized with the legislation relevant to the public utilities and all of the Resolutions adopted by the Commission.

 

We will be periodically addressing your concerns to ensure awareness on changes introduced in the legal field, as well as on issues under discussion at the sessions, public hearings, consultations and all of the events held at the Public Services Regulatory Commission of the Republic of Armenia.

 

 

 • Thermal energy

 • Natural gas

 • Electric energy

 • Electronic Communications

 • Water

Ապրիլի 1-ի հանձնաժողովի նիստ

There are no translations available.2015 թվականի ապրիլի 1-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությու...

Հայաստանի դիրքերը հեռահաղորդակցության ոլորտի համաշխարհային վարկանիշում

There are no translations available.ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի...

Մարտի 25-ի հանձնաժողովի նիստ

There are no translations available.2015 թվականի մարտի 25-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությու...

Մարտի 18-ի հանձնաժողովի նիստ

There are no translations available.2015 թվականի մարտի 18-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությու...

Մարտի 11-ի հանձնաժողովի նիստ

There are no translations available.2015 թվականի մարտի 11-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությու...

 • Ապրիլի 1-ի հանձնաժողովի նիստ

  Friday, 27 March 2015
 • Հայաստանի դիրքերը հեռահաղորդակցության ոլորտի համաշխարհային վարկանիշում

  Friday, 20 March 2015
 • Մարտի 25-ի հանձնաժողովի նիստ

  Friday, 20 March 2015
 • Մարտի 18-ի հանձնաժողովի նիստ

  Friday, 13 March 2015
 • Մարտի 11-ի հանձնաժողովի նիստ

  Friday, 06 March 2015

Links

gov  default 6232   logo am  ERRA logo 2012


Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող հանձնաժողով
© 1997-2014, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: