Call email facebook Sitemap

RA am

ՀայերենРусский
Announcements Announcements "ԱՐՄԵՆՏԵԼ" ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ GSM ԵԼԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՎԱԾ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
There are no translations available.

Հիմք ընդունելով "Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը, 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի բ) ենթակետը, 1-ին մասի 2-րդ կետի ե) ենթակետը, 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1‑ին կետը, 26-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 66‑րդ հոդվածի 4-րդ մասը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 3-ի N1465Ն որոշմամբ հաստատված "ԱրմենԹել" ՀՁ" փակ բաժնետիրական ընկերությանը


ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

__ _______________ 2006 թվականի N ___Ա
ք. Երևան

 

"ԱՐՄԵՆՏԵԼ" ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ GSM ԵԼԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՎԱԾ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

     Հիմք ընդունելով "Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը, 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի բ) ենթակետը, 1-ին մասի 2-րդ կետի ե) ենթակետը, 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1‑ին կետը, 26-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 66‑րդ հոդվածի 4-րդ մասը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 3-ի N1465Ն որոշմամբ հաստատված "ԱրմենԹել" ՀՁ" փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրված թիվ 60 լիցենզիայի լրացված և վերահաստատված տարբերակի" 6.Դ.2 կետը և նպատակ ունենալով երաշխավորել հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտում գործունեություն իրականացնող անձանց և ծառայություններից օգտվող բաժանորդների շահերի պաշտպանությունն ու մրցակցային ծառայությունների ոլորտում անառողջ մրցակցային միջավայրի բացառումը, ինչպես նաև` հաշվի առնելով "Ղ-Տելեկոմ" փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված 2006 թվականի փետրվարի 7-ի` "ԱրմենՏել" փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից հակաօրինական սակագների կիրառման վերաբերյալ N Mgt/06146/L/RY/Arm գրությամբ բարձրացված հարցերը և դրանց վերաբերյալ "ԱրմենՏել" փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2006 թվականի փետրվարի 27-ի N 67/06 գրությամբ ներկայացված պարզաբանումները` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1.Սահմանել, որ "ԱրմենՏել" փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2006 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսների ընթացքում մեկ տարի անընդմեջ իր բջջային պայմանագրային համակարգի բաժանորդ հանդիսացողների կողմից դեպի իր բջջային և ֆիքսված ցանցեր կատարվող զանգերի համար երկու դրամ մեկ րոպեի դիմաց (առանց ավելացված արժեքի հարկի) սակագնի կիրառումը դեպի ֆիքսված ցանց կատարվող զանգերի մասով ներառում է հակամրցակցային գործելակերպի հատկանիշներ:

2.Ընդունել ի գիտություն, որ "ԱրմենՏել" փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2006 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսների ընթացքում մեկ տարի անընդմեջ իր բջջային պայմանագրային համակարգի բաժանորդ հանդիսացողների կողմից դեպի իր բջջային և ֆիքսված ցանցեր կատարվող զանգերի համար երկու դրամ մեկ րոպեի դիմաց (առանց ավելացված արժեքի հարկի) սակագինը կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 3-ի N1465Ն որոշմամբ հաստատված "ԱրմենԹել" ՀՁ" փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրված թիվ 60 լիցենզիայի լրացված և վերահաստատված տարբերակի" 6.Դ.2. կետով սահմանված ընթացակարգի խախտմամբ:

 

3."ԱրմենՏել" և "Ղ-Տելեկոմ" փակ բաժնետիրական ընկերություններին` մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել "Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից հաստատման ենթակա մրցակցության երաշխավորման կանոնների վերաբերյալ առաջարկություններ:

4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Ռ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ

 

ք.Երևան
__ _________ 2006 թ.
ժամը _____

Links

gov  3-1 veolia   gazprom-armenia logo-arm IC banner Riga2019 FINAL 


Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող հանձնաժողով
© 1997-2014, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: