Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

«Գազամատակարարման համակարգում կարգավորվող սակագների հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու մասին» ՀՀ ՀԾԿՀ որոշման նախագծի քննարկում

05/05/2020

Էներգետիկայի բնագավառի մասնագետների և շահագրգիռ այլ անձանց քննարկմանն է ներկայացվում «Գազամատակարարման համակարգում կարգավորվող սակագների հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման նախագիծը։ Որոշման նախագծին և դրա հիմնավորումներին կարող եք ծանոթանալ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում՝ հղումով։
Հարցերի և առաջարկությունների դեպքում դրանք կարող եք ուղարկել psrcinfo@psrc.am էլեկտրոնային հասցեի կամ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքի միջոցով։