Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի սեպտեմբերի 5-ի նիստ

31/08/2018

 

 

 

Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

05 սեպտեմբերի, 2018թ  ժամը՝ 11:00 - ին

1.«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

 

Զեկուցող՝ Հ. Ղոսալմյան

2.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի փետրվարի 22-ի №43Ա որոշման մեջ փոփոխու-թյուններ կատարելու և «ԳՐԻՆ ՓԱՈՒՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը


Զեկուցող՝ Ս. Շահինյան

3.«ԳՐԻՆ ՓԱՈՒՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Չքնաղ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը


Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան


4.«ԱՐԱՏԵՍ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը 

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան


5.«Արմավիրի-Լույս» փակ բաժնետիրական ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

 

որոշման նախագիծը


Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

6.«ՀԳՆՔ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

 

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

7.«Կապան-էնեղժի» փակ բաժնետիրական ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

 

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

8.«Հակոբջանյանի և Գալստյանի ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

 

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

 

9.«Քյու-Հաշ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշաց-նելու մասին

որոշման նախագիծը 

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան


10.«Ազատեկ ՀԷԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

 

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

11.«ՖԻՐՄԱ Գ․Ա․Խ․» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախա-զգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը 

 

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

12.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի ապրիլի 7-ի №167Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

որոշման նախագիծը 

Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

 

13.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի սեպտեմբերի 11-ի №321Ա որոշման մեջ փոփոխու-թյուններ կատարելու մասին

 

որոշման նախագիծը 

Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

14.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի հունիսի 9-ի №288Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

 

Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

15.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի սեպտեմբերի 3-ի №475Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և անհատ ձեռնարկատեր Արմինե Պետրոսյանին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե գումարի փոխանցում պարտավորեցնելու մասին

որոշման նախագիծը 

 

Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ`

 

  Մ. Սողոմոնյան