Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Քաղաքացիական ծառայություն

ժամանակավոր թափուր պաշտոններ