Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Բնական գազ

Հաշվետվություններ

Հիմնական բնութագրեր:
I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ
Առաքում և վճարումներ:
I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ