Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

Ի գիտություն ներդրողի

02/03/2020

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի №374Ն որոշմամբ հաստատված Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգի 35 և 36-րդ կետերի համաձայն՝ արևային էլեկտրակայաններում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիաների տրամադրման համար գործում են սահմանաչափեր։
Ի գիտություն ներդրողի՝ հայտնում ենք, որ 2020 թվականի մարտի 2-ի դրությամբ վերոնշյալ հզորությունների չափաքանակից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը հասանելի է 70.15 ՄՎտ-ը: