Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոններ

10/09/2020

Շահագրգիռ անձանց քննարկմանն է ներկայացվում ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 25.12.2019 թ. №516-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոնների լրամշակված տարբերակը․