Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի դեկտեմբերի 28-ի նիստ

23/12/2016

 

 

 

Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

 

28 դեկտեմբերի, 2016թ  ժամը՝ 11:00 - ին

1.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 8-ի №285Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
                                                                                                          

որոշման նախագիծը  

Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի օգոստոսի 24-ի №339Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
                                                                                                                

որոշման նախագիծը  

Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

3. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և 2009 թվականի նոյեմբերի 4-ի №691Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը  

Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

4.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները  կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի դեկտեմբերի 1-ի №317Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և «Ռուս-Հայկական Ժամանակակից Հումանիտար Ինստիտուտ» կրթական հիմնադրամին հայաստանի հանրապետության պետական բյուջե գումարի փոխանցում պարտավորեցնելու մասին

                                                                                                          

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

5.Անհատ ձեռնարկատեր Գեղամ Սամվելի Գասպարյանին հանրային էլեկտրո-նային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին

                                                                                                    

որոշման նախագիծը

հավելված

Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

6. «ՊԼԱՆԵՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին
                                                                                                         

որոշման նախագիծը

 

հավելված

Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

7. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2012 թվականի հունվարի 18-ի №8Ա որոշման մեջ փոփո-խություն կատարելու մասին
                                                                                                          

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

 

8.«ՏԱՔՍԻ-ԲԱՐՈՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեղադրման համար ռադիոհաճախականությունների հատկացման №9/1-34 թույլտվությունը և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

որոշման նախագիծը                                                                                                         

 

Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

9.«ԻՆՎԵՍԹՄԸՆԹ ՄԵԴԻԱ ԳՐՈՒՊ (ԱՅ-ԷՄ-ՋԻ)» սահմանափակ պատաս-խանատվությամբ ընկերությանը «Արեվէկ» արեվային էլեկտրակայանում էլեկ-տրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին

 

որոշման նախագիծը                                                                                                          

Զեկուցող՝ Ս. Շահինյան

10.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի հունվարի 22-ի №4Ա որոշման մեջ փոփո-խություններ կատարելու մասին

 

որոշման նախագիծը                                                                                                          

Զեկուցող՝ Ս. Շահինյան

11.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի հունվարի 22-ի №5Ա որոշման մեջ փոփո-խություններ կատարելու մասին

 

որոշման նախագիծը                                                                                                          

Զեկուցող՝ Ս. Շահինյան

12.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները  կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի հոկտեմբերի 1-ի №376Ա որոշման մեջ փոփո-խություններ և լրացում կատարելու և «ՏԱԹԵՎԻ ԱՆԱՊԱՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

 

որոշման նախագիծը                                                                                                                  

Զեկուցող՝ Ս. Շահինյան

13.«ՏԱԹԵՎԻ ԱՆԱՊԱՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ  ընկերության  «Անապատ-1»  փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներ-գիայի սակագինը սահմանելու մասին

 

որոշման նախագիծը                                                                                                      

Զեկուցող՝ Գ. Բաղրամյան

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ`

 

  Ռ. Նազարյան