There are no translations available.

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի լրամշակված բյուջեի նախագիծ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2020-2022թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի) լրամշակված հայտ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019թ. հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018թ. հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017թ. հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016թ. հաստատված բյուջե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015թ. հաստատված բյուջե