There are no translations available.

Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոններ (ԳՄՕԿ)

Մատակարար-բաժանորդ (բնակիչ) պայմանագրի օրինակելի ձև

Մատակարար-բաժանորդ (կազմակերպություն) պայմանագրի օրինակելի ձև