There are no translations available.

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների կարգավորվող առավելագույն սակագները՝

1. ՀՀ ՀԾԿՀ 24.08.2007թ. №340Ն որոշում

2. ՀՀ ՀԾԿՀ 16.11.2007թ. №530Ն որոշում

3. ՀՀ ՀԾԿՀ 01.10.2007թ. №393Ա որոշում

4. ՀՀ ՀԾԿՀ 20.04.2009թ. №172Ա որոշում

5. ՀՀ ՀԾԿՀ 19.10.2011թ. №483Ա որոշում

6. ՀՀ ՀԾԿՀ 03.06.2015թ. №159Ա որոշում

7. ՀՀ ՀԾԿՀ 16.03.2016թ. №47Ա որոշում

8. ՀՀ ՀԾԿՀ 29.08.2018թ. №335Ա որոշում

9․ ՀՀ ՀԾԿՀ 03․10.2018թ. №374Ա որոշում