ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

 

2 օգոստոսի, 2023թ ժամը՝ 11:00 – ին

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Բաղրամյան

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ի №520-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին Զեկուցող՝ Մ. Մոմջյան
2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 2-ի №295-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
3. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի փետրվարի 19-ի №35Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
4. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի օգոստոսի 12-ի №265Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
5. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի մայիսի 18-ի №204-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Դ. Մուրադյան
6. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի օգոստոսի 24-ի №341-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
7. «Տելեկոմ Արմենիա» բաց բաժնետիրական ընկերության №60 լիցենզիայում փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
8. «ԱՍ-ՍԻՍՏԵՄՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան