·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2023թ. գործունեության հաշվետվություն

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2023թ․ դատական գործերի վերաբերյալ տեղեկանք

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022թ. գործունեության հաշվետվություն

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022թ․ դատական գործերի վերաբերյալ տեղեկանք

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021թ. գործունեության հաշվետվություն

·      2021 թվականի ընթացքում ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ստացված հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021թ․ դատական գործերի վերաբերյալ տեղեկանք

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020թ. գործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի դատական գործերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019թ. գործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի դատական գործերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի դատական գործերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2012թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2003թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2001թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2000թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի 1999թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի 1998թգործունեության հաշվետվություն

 

·      ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի 1997թգործունեության հաշվետվություն