Խնդրում ենք 1 աշխատանքային օր առաջ, մինչև ժամը 12:00-ը

գրանցվել հանձնաժողովի դիմումների քննարկման բաժնում

հետևյալ հեռախոսահամարով` (015) 58-45-29

 էլ. փոստ՝ psrcinfo@psrc.am

 

 

Անուն, ազգանուն, պաշտոն

Ընդունելության օրը

Ընդունելության ժամը

Գ. Բաղրամյան, հանձնաժողովի նախագահ

յուրաքանչյուր ամսվա վերջին ուրբաթ օրը

 

Ս. Շահինյան, հանձնաժողովի անդամ

յուրաքանչյուր ամսվա վերջին հինգշաբթի օրը

16:00 - 17:00

Ս. Աղինյան, հանձնաժողովի անդամ

յուրաքանչյուր ամսվա վերջին չորեքշաբթի օրը

14:00 - 15:00

Կ. Սարգսյան, հանձնաժողովի անդամ

յուրաքանչյուր ամսվա վերջին երկուշաբթի օրը

12:00 - 13։00

Ա. Նռանյան, հանձնաժողովի անդամ

յուրաքանչյուր ամսվա վերջին երեքշաբթի օրը

16:00 - 17:00