Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատու իրավաբանական և դատական սպասարկման բաժնի գլխավոր իրավաբան՝ Անուշիկ Աղինյան, հեռ (010) 564 927 (315), էլ հասցե՝ aaghinyan@psrc.am