·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2024 թվականի աշխատանքային ծրագրով 3-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2024 թվականի աշխատանքային ծրագրով 2-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2024 թվականի աշխատանքային ծրագրով 1-ին եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2024 թվականի գործունեության ծրագիր

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2023 թվականի աշխատանքային ծրագրով 4-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2023 թվականի աշխատանքային ծրագրով 3-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2023 թվականի աշխատանքային ծրագրով 2-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2023 թվականի աշխատանքային ծրագրով 1-ին եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2023 թվականի գործունեության ծրագիր

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի աշխատանքային ծրագրով 4-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի աշխատանքային ծրագրով 3-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի աշխատանքային ծրագրով 2-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի աշխատանքային ծրագրով 1-ին եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի աշխատանքային ծրագրով 4-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի աշխատանքային ծրագրով 3-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի աշխատանքային ծրագրով 2-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի աշխատանքային ծրագրով 1-ին եռամսյակում  նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի աշխատանքային ծրագրով 4-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի աշխատանքային ծրագրով 3-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի աշխատանքային ծրագրով 2-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի աշխատանքային ծրագրով 4-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի աշխատանքային ծրագրով 1-ին եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի աշխատանքային ծրագրով 3-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի աշխատանքային ծրագրով 2-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի աշխատանքային ծրագրով 1-ին եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի աշխատանքային ծրագրով 4-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի աշխատանքային ծրագրով 3-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի աշխատանքային ծրագրով 2-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի աշխատանքային ծրագրով 1-ին եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի աշխատանքային ծրագրով 4-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի աշխատանքային ծրագրով 3-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի աշխատանքային ծրագրով 2-րդ եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի աշխատանքային ծրագրով 1-ին եռամսյակում նախատեսված աշխատանքների հակիրճ բովանդակություն

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2012 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009 թվականի գործունեության ծրագիր

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի գործունեության ծրագիր