·     ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2025-2027թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեի) հայտի նախագիծհայտի հիմքում դրված ծախսային հաշվարկ-հիմնավորումներ

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2024թ հաստատված բյուջե

·     ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2024-2026թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտի նախագիծհայտի հիմքում դրված ծախսային հաշվարկ-հիմնավորումներ

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2023թ հաստատված բյուջե

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2023-2025թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի) հայտի նախագիծ, հայտի հիմքում դրված ծախսային հաշվարկ-հիմնավորումներ

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2022-2024թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի) հայտ

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022թ. հաստատված բյուջեի հիմքում դրված ծախսային հաշվարկ-հիմնավորումներ

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021թ. հաստատված բյուջեի հիմքում դրված ծախսային հաշվարկ-հիմնավորումներ

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հայտի նախագիծ

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020թ հաստատված բյուջե

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2020-2022թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի) լրամշակված հայտ

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019թ. հաստատված բյուջե

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018թ. հաստատված բյուջե

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017թ. հաստատված բյուջե

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016թ. հաստատված բյուջե

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015թ. հաստատված բյուջե