Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

 

19 հուլիսի, 2023թ ժամը՝ 11:00 – ին

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Բաղրամյան

1. «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության 2024-2033 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Դ. Մուրադյան
2. «ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Արև» արևային էլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
3. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի օգոստոսի 6-ի №326Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
4. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի №528Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
5. «ՎՈԼՏԱ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմող բաժնեմասի օտարման գործարքներին համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
6. «ԷԿՈՎԻԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմող բաժնեմասի օտարման գործարքներին համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
7. «Էներջի Սփփլայ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմող բաժնեմասի օտարման գործարքին համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
8. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի սեպտեմբերի 10-ի №487-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
9. «ԷԼԻՏՔՈՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմող բաժնեմասերի օտարումներին համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
10. «ԲԱՐԳԱՎԱՃՈՂ ՑԱՆՑԵՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմող բաժնեմասի` նվիրատվությամբ փոխանցելուն համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
Լրացուցիչ 11. «ԷԿՈՊՐՈՖ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան