ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

 

3 հուլիսի, 2024թ ժամը՝ 11:00 - ին

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի  նախագահի պարտականությունները 

 կատարող՝  Ս. Աղինյան

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №516-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №517-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
3. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №522-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
4. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №523-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
5. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №523-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղոսալմյան
6. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի №95-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղոսալմյան
7. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի մայիսի 19-ի №180-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին Զեկուցող՝ Դ. Մուրադյան
8. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 8-ի №285-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
9. Անհատ ձեռնարկատեր Մանուկ Բարեյանի կողմից առանց թույլտվության ռադիոհաճախականությունների տիրույթի օգտագործումը դադարեցնելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
10. «ՌԻՋԵՆԹ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմող բաժնեմասի նվիրատվության գործարքին համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Հ. Նալբանդյան