·     16 June 2021 ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.1-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      04 May 2021 | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ֆինանսատեխնիկական և դիմումների քննարկման վարչության տեխնիկական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.4-Մ2-9) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      22 February 2021 | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ֆինանսատեխնիկական և դիմումների քննարկման վարչության դիմումների քննարկման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.4-Մ4-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      18 February 2021 | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության զարգացման ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.3-Մ2-14) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      03 February 2021 | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ֆինանսատեխնիկական և դիմումների քննարկման վարչության տեխնիկական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.4-Մ2-14) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      25 January 2021 | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման և սոցիալական ծրագրերի իրականացման բաժնի ավագ հաշվապահ (ծածկագիր՝ 43-35.3-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      12 January 2021 | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ֆինանսատեխնիկական և դիմումների քննարկման վարչության դիմումների քննարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝43-34.4-Մ2-15) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      08 July 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հեռահաղորդակցության վարչության կարգավորման քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.2-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      25 May 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավաբանական և դատական սպասարկման բաժնի իրավաբանի թափուր պաշտոնը (ծածկագիր՝ 43-34.1-Մ6-1) համալրելու համար

·      06 May 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.3-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      16 March 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավաբանական և դատական սպասարկման բաժնի իրավաբանի թափուր պաշտոնը համալրելու համար (ծածկագիր՝ 43-34.1-Մ6-1)

·      10 March 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.1-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      10 March 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.3-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      04 March 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության զարգացման ծրագրերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.3-Մ4-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      04 March 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի միջազգային համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-35.4-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      06 February 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գործերի կառավարման վարչության քարտուղարության պետի (ծածկագիր՝ 43-35.1-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      06 February 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գործերի կառավարման վարչության քարտուղարության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-35.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      06 February 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գործերի կառավարման վարչության քարտուղարության ավագ արխիվավարի (ծածկագիր՝ 43-35.1-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      06 February 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.3-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      06 February 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հեռահաղորդակցության վարչության ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիական զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.2-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու

·      06 February 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.1-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      06 February 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գործերի կառավարման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 43-35.1-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      09 January 2020 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության զարգացման ծրագրերի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 43-34.3-Ղ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      19 December 2019 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.3-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      19 December 2019 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.1-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      19 December 2019 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հեռահաղորդակցության վարչության կարգավորման քաղաքականության բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 43-34.2-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      29 November 2019 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ֆինանսատեխնիկական և դիմումների քննարկման վարչության տեխնիկական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 43-34.4-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      29 November 2019 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 43-34.1-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      29 November 2019 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.3-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      29 November 2019 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ֆինանսատեխնիկական և դիմումների քննարկման վարչության տեխնիկական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.4-Մ2-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

·      29 November 2019 | Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ֆինանսատեխնիկական և դիմումների քննարկման վարչության դիմումների քննարկման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 43-34.4-Մ4-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար