Հանձնաժողովի անդամ

Պաշտոնը

2019 թվականի մայիսի 30-ից ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ:

 

Ծննդյան տարեթիվը

09.11.76թ. Ռուսաստանի Դաշնություն ք. Բեսլան։

 

Կրթությունը

1994թ – 1999թ. Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ

Դիպլոմ՝ ինժեներ-տնտեսագետի որակավորմամբ։

 

Աշխատանքային գործունեությունը

·      22.08.2002թ–26.06.2008թ. ՀՀ կառավարության առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, հաշվառման և իրացման համակարգման վարչության ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ – երրորդ դասի խորհրդական։

·      26.06.2008թ–18.05.2012թ. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմի գլխավոր աուդիտոր։

·      12.06.2012թ – 11.09.2016թ. ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ - առաջին դասի խորհրդական։

·      11.09.2016թ – 23.07.2018թ. ՀՀԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ.

·      23.07.2018թ – 04.04.2019թ. ՀՀԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտե Նախագահի տեղակալ։

·      06.02.2019թ - 01.04.2019թ ՀՀԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտեի Նախագահի պաշտոնակատար։

 

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա։