Ո՞վ է ինքնավար էներգաարտադրողը։ Ի՞նչ կարող է անել նա էլեկտրաէներգիայի ազատականացված շուկայում